15.1 C
Biograd na Moru
30/05/2020 07:59

Grad Biograd: Mjere pomoći građanima i gospodarstvenicima

Najnovije

Crew Dragon sutra preko Hrvatske

Prva privatna svemirska letjelica Crew Dragon sutra će ponovno pokušati poletjeti u svemir, u 21:47 po lokalnom vremenu. Trajektorija...

Nakon više od dva mjeseca nogomet se vraća na hrvatske stadione

Nakon više od dva i pol mjeseca pauze nogomet se vraća na hrvatske stadione. Nogometna sezona se nastavlja utakmicama...

U Zadarskoj županiji nema novooboljelih

Iz Stožera civilne zaštite Zadarske županije javljaju da nema novooboljlih osoba od koronavirusa na našem području. S jučerašnjim danom...

Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru na svojoj 23. sjednici donijelo je Odluku o mjerama za pomoć građanima i gospodarstvenicima za pomoć pri prevladavanju krize uzrokovane epidemijom COVID -19

Članak 1.

Ovom Odlukom predlažu se izvanredne mjere za pomoć građanima i gospodarstvu s područja Grada Biograda na Moru uslijed epidemije koronavirusa COVID – 19 i stupanja na snagu Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatska o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja (NN br.32/20., dalje u tekstu: Odluke SCZRH)

Članak 2.

Za pomoć građanima i gospodarstvu na području Grada Biograda na Moru iz članka 1. ove Odluke povezanih s učincima epidemije COVID – 19, predlažu se sljedeće mjere:
– Oslobađanje plaćanja zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Biograda na Moru kojima je Odlukom SCZRH obustavljen rad oslobađaju se plaćanja zakupnine poslovnih prostora od dana stupanja na snagu navedene Odluke (19. ožujka 2020. godine) do dana donošenja Odluke kojom se dopušta ponovni rad od strane nadležnog tijela. Predmetno oslobođenje izvršit će se po Zahtjevu zakupnika, a obrazac Zahtjeva čini sastavni dio ove Odluke, (Prilog broj 1).
– Oslobađanje zakupnine korištenja javnih površina za terase kojima je Odlukom SCZRH obustavljen rad oslobađaju se plaćanja zakupnine za korištenje javnih površina, terasa od dana stupanja na snagu navedene Odluke (19. ožujka 2020. godine) do dana donošenja Odluke kojom se dopušta ponovni rad od strane nadležnog tijela. Predmetno oslobođenje izvršit će se po Zahtjevu zakupnika, a obrazac Zahtjeva čini sastavni dio ove Odluke, (Prilog broj 2).
– Oslobađanje plaćanja zakupnina za korištenje javnih površina i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Biograda na Moru koji tijekom 2020. godine neće obavljati svoju djelatnost uslijed epidemije uzrokovane COVID – 19 ukoliko podnesu Zahtjev i izvrše privremenu obustavu obrta. Za period u 2020. godini u kojem su obavljali djelatnost dužni su platiti zakupninu. Predmetno oslobođenje izvršit će se po Zahtjevu zakupnika, a obrazac Zahtjeva čini sastavni dio ove Odluke, (Prilog broj 3).
– Obustava plaćanja spomeničke rente na području Grada Biograda na Moru fizičkim i pravnim osobama za razdoblje kako je utvrđeno Odlukom o obustavi plaćanja spomeničke renta nadležnog Ministarstva NN 37/2020 od 27. ožujka 2020. godine.
– Odgoda naplate potraživanja prisilnim putem za fizičke i pravne osobe za vrijeme trajanja mjera Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, odnosno do okončanja izvanredne situacije koju je uzrokovao virus COVID – 19, a najduže do 30. lipnja 2020. godine, izuzev dugovanja kojima prijeti zastara.
– Oslobađanje roditelja u sudjelovanju u cijeni programa Dječjeg vrtića „Biograd“ u razdoblju od 16. ožujka 2020. godine do ponovne uspostave rada. Nakon ponovne uspostave rada Dječjeg vrtića „Biograd“ roditelji čija djeca sukladno preporukama nadležnog tijela neće pohađati program vrtića neće plaćati čuvanje mjesta u vrtiću.
– Pomoć u obliku podjele poklon paketa hrane za područje Grada Biograda na Moru za ona kućanstva koja su u evidenciji Crvenog križa Biograd na Moru.
– Subvencija troškova za korisnike najma stana u vlasništvu Grada Biograda na Moru. Predmetna subvencija troškova izvršit će se po Zahtjevu korisnika, a obrazac Zahtjeva čini sastavni dio ove Odluke, (Prilog broj 4).
– Privremena novčana pomoć ranjivim skupinama, umirovljenicima i to na sljedeći način: umirovljenici koji imaju mirovinu do 500,00 kn – privremena novčana pomoć iznosi 1.000,00; umirovljenici koji imaju mirovinu od 500,00 do 1.000,00 kn – privremena novčana pomoć iznosi 750,00 kn; umirovljenici koji imaju mirovinu od 1.000,00 do 1.500,00 kn – privremena novčana pomoć iznosi 500,00 kn. Predmetna privremena novčana pomoć izvršit će se po Zahtjevu korisnika, a obrazac Zahtjeva čini sastavni dio ove Odluke, (Prilog broj 5).
– Privremena obustava izvršenja dijela Proračuna Grada Biograda na Moru za 2020. godinu zbog bitno promijenjenih gospodarskih okolnosti kao posljedica epidemije COVID – 19 koje su utjecale na smanjenje prihoda Proračuna i to na sljedeći način: odgađa se do daljnjeg izgradnja zida na plaži Soline i oko Park šume Soline,  odgađa se do daljnjeg rekonstrukcija ljetnog kina, odgađa se do daljnjeg Kapitalna pomoć – kupnja zgrade za strojarstvo Srednjoj školi Biograd, smanjuju se usluge izvanrednog i redovnog održavanja i uređenja nerazvrstanih cesta, odgađa se do daljnjeg kupnja zemljišta u svezi projekta aglomeracije, obustavlja se isplata sredstava namijenjenih za Biogradsko ljeto, organizaciju obljetnica i manifestacije do daljnjeg, odgađa se sanacija zgrade HNK „Primorac“, odgađa se proširenje Gradskog groblja te uređenje zida, odgađa se izgradnja tenis centra „Kosa zapad“, obustavlja se isplata političkim strankama, nalaže se Športskoj zajednici grada te Zajednici amat. kult. umjetničkih udruga grada Biograda da sukladno novonastaloj situaciji ograniče korištenje sredstava planiranih u Proračunu za 2020. godine, te održavaju samo neophodne aktivnosti, proračunski korisnici dužni su promijeniti planirane proračunske aktivnosti i projekte i mogu preuzeti samo one obveze i izvršavati rashode i izdatke koji su neophodni za obavljanje njihovih osnovnih poslova i funkcija, obustavit će se svi javni pozivi, postupci javne nabave i postupci jednostavne nabave te se neće pokretati novi osim radi nabave materijala, opreme i drugo potrebno za borbu protiv pandemije COVID – 19, te ako su neophodni za redovito funkcioniranje, iznimno ako postoji opravdani razlog za postupke javne i jednostavne nabave potrebno je dobiti prethodnu suglasnost gradonačelnika, zabranjuje se novo zapošljavanje te prijem službenika i namještenika na neodređeno i određeno vrijeme, te se zabranjuje sklapanje novih ugovora o djelu osim ako za to postoji opravdani i obrazloženi razlog, u kojem slučaju je za to potrebno dobiti prethodnu suglasnost gradonačelnika.

Članak 3.

Pravo na oslobađanje od plaćanja obveza iz članka 2. stavka 1. podstavka 1., 2., 3., 9. i 10. ove Odluke imaju pravne i fizičke osobe koje na dan stupanja na snagu Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja, imaju podmirena sva dospjela dugovanja prema Gradu Biogradu na Moru, Bošani d.o.o. i Komunalcu d.o.o.

Članak 4.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru za provedbu svih aktivnosti za primjenu mjera za pomoć građanima i gospodarstvu iz članka 2. Ove Odluke.

Članak 5.

Provedbu ove Odluke nadzirat će gradonačelnik, te po potrebi predložiti Gradskom vijeću Grada Biograda na Moru i donošenje novih mjera za pomoć građanima i gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa COVID – 19.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Biograda na Moru”.

 

 

Najpopularnije

4 godine Ilegalno crpio septičke jame i cisterne praznio u šumi

Onečišćenje okoliša Policijski službenici Odjela općeg kriminaliteta, Službe kriminalističke policije, dovršili su kriminalističko istraživanje nad 61-godišnjakom, kojeg se sumnjiči za...
- Promo -

Jedna novooboljela osoba u Zadarskoj županiji

Prema informacijama iz Stožera civilne zaštite Zadarske županije jedna je osoba ponovno pozitivna na koronavirus nakon ozdravljenja. Riječ je o starijoj ženi koja je preboljela...

Općina Pašaman ugovorila projekte vrijedne gotovo 3 milijuna kuna

Na području Općine Pašman u tijeku je realizacija  brojnih projekata te se planira investirati u buduće projekte od društvenog i gospodarskog značaja za širu...

Od danas novi vozni red Liburnije

Danas, 25. svibnja, Liburnija kreće s novim voznim redom gradskog i prigradskog prijevoza. Zbog epidemije broj linija je još uvijek reduciran, a iz Liburnije mole...

Ukraden moped i bicikl iz autokampa u Biogradu

U protekla dva mjeseca u autokampu u Biogradu,  nepoznati počinitelj je otuđio moped i bicikl u vlasništvu 50-godišnjeg češkog državljanina. Materijalna šteta iznosi nekoliko tisuća...

Povezane vijesti

- Promo -