Gradonačelnici za mir : Dijalog, suradnja i diplomacija jedini su valjani mehanizmi za mirno rješenje

Najnovije

Pridružite se ekološkoj akciji rijeka Bijela – 07. i 08. listopada

"It is not too late Rijeka Bijela 2022." u petak i subotu 7.i 8. listopada u...

Otvorenje 47. Skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva u Zadru

Od 5. do 8. listopada 2022., grad Zadar domaćin je 47. Skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva, krovne strukovne organizacije koja...

Dani hrvatskog turizma-DHT u Šibeniku od 6. do. 8. listopada u znaku održivosti

Tradicionalni godišnji susret turističkih djelatnika - Dani hrvatskog turizma (DHT) u Šibeniku će od 6. do 8 listopada biti...

 Izjava o ratu u Ukrajini

Predstavljajući europske lokalne i regionalne vlasti predanih obrani mira u našim gradovima i mjestima, ali i diljem kontinenta i cijelog svijeta, te praćenje poziva gradonačelnika Hirošime i predsjednika Gradonačelnika za mir koji poziva na diplomatsko rješenje za sukoba u Ukrajini, izdajemo sljedeću izjavu:

  • Pozivamo međunarodne aktere i one koji su uključeni u sadašnju eskalaciju da stanu na kraj svim neprijateljstvima i predaju se pojačanim diplomatskim naporima: Dijalog, suradnja i diplomacija jedini su valjani mehanizmi za osiguranje mirnog rješenja sukoba.
  • Izražavamo solidarnost sa svim gradonačelnicima, lokalnim samoupravama i stanovnicima koji su patili i sada će više patiti od ovog dugog rata. Ovaj iskaz solidarnosti posebno je upućen našim gradskim članovima i prijateljima u Ukrajini i Rusiji, s kojima dijelimo zajedničku želju i cilj: živjeti u mirnom svijetu. Kao mjesta gdje ljudi žive, gradovi i mjesta često su područja koja najviše stradaju od rata, na što nas podsjećaju naše lokalne povijesti. Ratovi uzrokuju beskrajne patnje i pretvaraju naše građane u izbjeglice, a djecu u siročad.
  • Podsjećamo na rizik nuklearne eskalacije sukoba, koji bi rezultirao nizom katastrofalnih događaja ne samo za naše zajedničko regionalno okruženje već i cijeli svijet. Pozivamo na poštivanje patnje prijašnjih nuklearnih žrtava i prava budućih generacija. Ističemo stav naše organizacije o ovoj agendi i pozivamo na nove obveze u pogledu nuklearnog razoružanja; viziju koju je već prihvatila većina zemalja u svijetu.
  • Ponovno potvrđujemo našu spremnost da nastavimo surađivati ​​s globalnim pacifističkim pokretom u pronalaženju rješenja za ovaj sukob. Kao gradonačelnici i lokalni predstavnici, predani smo i dalje pokazivati ​​čvrsti izbor našeg naroda u korist mira i protivljenja ratu.

Inspirirani vlastitim lokalnim sjećanjima i našom čvrstom opredijeljenošću da naglas viknemo “Nikad više rat”, radimo zajedno na sprječavanju i rješavanju sukoba, da nastavimo graditi mir i stvoriti sigurno okruženje u kojem svi naši stanovnici mogu živjeti sigurno i uz puno poštovanje ljudska prava.

Izvršni odbor  Gradonačelnika za mir Europe

Statement on the War in Ukraine

Representing European local and regional governments committed to defend peace in our cities and towns but also across the continent and the whole world, and following up on the call by the Mayor of Hiroshima and President of the Mayors for Peace network urging for a diplomatic solution to the conflict in Ukraine, we issue the following statement:

  • We urge international actors and those involved in the current escalation to put an end to all hostilities and commit to reinvigorated diplomatic efforts: Dialogue, cooperation and diplomacy are the only valid mechanisms to ensure a peaceful resolution to conflict.
  • We express our solidarity with all Mayors, local governments and residents who have been suffering and will now suffer more from this long-term war. This show of solidarity is especially addressed to our city-members and friends in both Ukraine and Russia, with whom we share a common desire and goal: to live in a peaceful world. As places where people live, cities and towns are often the territories suffering the most from war, as our own local histories remind us. Wars cause endless suffering and turn our citizens into refugees and children into orphans.
  • We invite parties involved in diplomatic negotiations to go beyond confrontation and listen to these same communities and local leaders. These are not only the parties suffering the most from the war, but they are also instrumental in delivering a truly sustainable and effective peace.
  • We recall the risk of a nuclear escalation to the conflict, which would derive into a series of catastrophic events not only for our shared regional environment but the whole world. We call for respecting the suffering of previous nuclear victims and also the rights of future generations. We emphasize our organization’s stand on this agenda and call for new commitments on nuclear disarmament; a vision which has already been embraced by a majority of countries in the world.
  • We reaffirm our willingness to continue working together with the global pacifist movement in finding a solution to this conflict. As mayors and local representatives, we are committed to continue showcasing our people’s firm choice in favor of peace and opposition to war.

Inspired by our own local memories and our firm commitment to shout out loud “Never Again War”, let’s work together to prevent and resolve conflicts, to continue building peace and to create safe environments where all our residents can live safely and with full respect to human rights.

 

The Executive Board

 

Mayors for Peace European Chapter  

 

 

Najpopularnije

Književna večer uz Magdalenu Mrčelu u Gradskoj knjižnici Biograd

Gradska knjižnica Biograd poziva na književnu večer sa spisateljicom Magdalenom Mrčelom uz razgovor o romanima "Između" i "Osvetnici"....
- Promo -

Susret Harley Davidson Pakoštane – Zadar od 30.rujna do 02. listopada

Susret Harley Davidson Zadar Pakoštane, održat će se od 30.rujna do 02. listopada . U petak 30. rujna, sve počinje okupljanjem u Maškovića Hanu...

Četvrta etapa spektakularne biciklističke utrke Cro Race kreće iz Biograda

Start 4.etape utrke na kojoj sudjeluju najbolji svjetski biciklisti predviđen je 30. rujna iz Biograda. Na etapu dugu 219 km s trga kralja...

Objavljeni pozivi vrijedni 195 milijuna kuna

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je objavio dva nova javna poziva, ukupno vrijedna 195 milijuna kuna. Prvi poziv odnosi se na sufinanciranje...

Dan obrane Zadra : U subotu se trči linijom obrane grada od Bokanjca do Dračevca

Povodom 31. obljetnice Dana obrane grada Zadra u subotu 1. listopada 2022. godine održat će se četvrto izdanje atletske utrka Linijom obrane grada u...

Povezane vijesti

- Promo -
Exit mobile version