14.4 C
Biograd na Moru
19/04/2024 20:15

Objavljen natječaj za zakup kioska za prodaju ribe ispred gradske tržnice u Biogradu

Najnovije

Rekreativni MTB „Maraton Vransko Jezero 2024″ – Pakoštane

I ove godine u organizaciji Brdsko biciklističkog kluba Pakoštane i TZ Općine Pakoštane održati će se rekreativni MTB „Maraton...

Košarkaški turnir ovaj vikend u Sv. Filip i Jakovu

U organizaciji Hrvatskog Košarkaškog Saveza i Košarkaškog Kluba Pristan iz Sv. Filip i Jakova ovu subotu i nedjelju održava...

U petak svečano otvaranje Doma kulture u Benkovcu

U petak , 19 travnja svečano je otvaranje Doma kulture u Benkovcu u 19 sati...

Na temelju članka 10. Općih uvjeta isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo u Gradu
Biogradu na Moru, Bošana d.o.o. iz Biograda na Moru, Kralja Petra Svačića 26, 23210 Biograd
na Moru, OIB: 47665065525 (dalje u tekstu: Društvo) objavljuje, sljedeći:
JAVNI NATJEČAJ

ZA DAVANJE U ZAKUP KIOSKA ZA PRODAJU RIBE ISPRED
GRADSKE TRŽNICE U BIOGRADU NA MORU
PODACI O PRODAJNIM MJESTIMA ZA KOJA SE OBJAVLJUJE JAVNI NATJEČAJ:

Početna cijena za zakup kioska za prodaju ribe ispred tržnice u Biogradu na Moru iznosi
mjesečno 200,00 Eura bez PDV-a neto.
Podaci o prodajnom kiosku za prodaju ribe ispred tržnice za koje se objavljuje javni natječaj
sadrži opremu kako slijedi:
1. Hladnjak za ribu kap. 1400 lit, temp. -2/+10oC
-digitalni termostat sa automatskim otapanjem
– debljina izolacije min. 60 mm punjena sa poliuretanom bez – CFC spojeva
– zaobljeni unutarnji rubovi
– vrata sa automatskim zatvaranjem pomoću magnetne brtve
– serijski opremljen sa 6+6 vodilica i 3+3 plastificirane rešetke za GN 2/1
– mogućnost spajanja na HACCAP sistem
– inox izvana i iznutra
– Dim. 1420x800x2030 mm
– Tip AF14MIDMTNFH
2. Škrinja za duboko zamrznute proizvode -18oC
Dim. 1550x530x830 mm
3. Viseći ormarić
– otvoreni
– skidljiva polica
– svi oštri rubovi moraju biti pertlani zbog lakšeg održavanja i zaštite od povreda.
– izvedba komplet inox lim AISI 304 SB+PVC
– Dim. 1200x400x650 mm
4. Viseći ormarić
– zatvoreni sa kliznim vratima
– skidljiva polica
– klizna vrata sa duplom stijenkom
– svi oštri rubovi moraju biti pertlani zbog lakšeg održavanja
i zaštite od povreda
– izvedba komplet inox lim AISI 304 SB+PVC
5. Ledomat za ljuskasti led kap. 120 kg/24h
– kap. spremnika 27 kg
– tip F125CW ICEMATIC
– dim. 680x510x1000 mm
6. Spremnik za led kap. 129 kg leda
– Tip D105 ICEMATIC
– Dim. 560x845x1275 mm
2
7. Niski rashladni pult
– 2 hlađena vrata i vodilice za GN 1/1
– korito (340x400x200 mm) na desnoj strani
– izvedba komplet inox lim
– Dim. 1550x700x850 mm
8. Gastro posuda GN 1/1 dub. 65 mm
9. Trgovačka vaga digitalna
– nosivost 3/6 kg
– mjerna ploha 230×300 mm
– baždarena
– Tip ASP-6K-MR
10. Radni stol
– rešetkasta polica
– uzdignuti rub s 4 strane (s bočne strane i otraga 100mm, naprijed 50 mm)
– na radnu plohu se slažu standardne dimenzije kašeta:
* Plastična kašeta 590x330x100 mm i
* Stiropor kašeta 500x300x100 mm
– na desnoj strani ugrađen ventil za odvod vode
– prednja strana (do kupca) zatvorena s inox limom
– svi oštri rubovi moraju biti pertlani zbog lakšeg održavanja i zaštite od povreda
-zbog dužine stol izvesti s 6 nogica
– Dim. 2400x950x850/950 mm
11. Radni stol
– zatvoren s 3 strane
– bez police
– ladica
– svi oštri rubovi moraju biti pertlani zbog lakšeg održavanja i zaštite od povreda
– Dim. 1070x700x850 mm
12. Inox ploha za izdavanje jednoetažna
– sa staklenom prednjom zaštitom koja štiti izloženu robu od kontakta s kupcima
– gornja ploha za izdavanje od inox lima deb. 1 mm dodatno ojačana zbog dužine
– Dim. 2400x350x450 mm
UVID U RASPORED OGLAŠENIH PRODAJNIH MJESTA I INFORMACIJE:
Uvid u kiosk može se zatražiti kod djelatnika Gradske tržnice ili u prostorijama Bošana d.o.o.
Sve informacije u vezi natječaja mogu se dobiti u Bošani d.o.o. Ulica kralja Petra Svačića 26,
Biograd na Moru, telefon 023 384 363 ili putem maila: racunovodstvo@bosana.hr.
PLAĆANJE JAMČEVINE:
Sudionici natječaja dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu 200,00 Eura za kiosk na koji se natječu
na žiro račun broj: IBAN: HR3924070001100572409 ili na blagajni trgovačkog društva Bošana
d.o.o.
Pri uplati postupiti kako slijedi:
 Fizička ili pravna osoba: model HR 00 poziv na broj: OIB PONUDITELJA
3
VRIJEME ZA DOSTAVU PISANIH PONUDA:
Pisana ponuda može se dostaviti do 07. 04. 2023. godine do 12,30 sati, bez obzira na način
dostave. Nakon isteka roka za zaprimanje ponuda, nijedan ponuditelj ne može mijenjati sadržaj
svoje ponude niti je zamijeniti novom.
NAČIN PODNOŠENJA PISANIH PONUDA:
Pisana ponuda podnosi se preporučenom pošiljkom na adresu: Bošana d.o.o. iz Biograda na
Moru, Kralja Petra Svačića 26, 23210 Biograd na Moru, OIB: 47665065525 ili osobno na
adresu sjedišta Društva Kralja Petra Svačića 26, 23210 Biograd na Moru – prijemni ured.
Ponuditelji su dužni zapečatiti ponudu u omotnicu te na zatvorenoj omotnici naznačiti da se
ponuda odnosi na kiosk za prodaju ribe ispred tržnice u Biogradu na Moru.
„NE OTVARATI – PONUDA ZA UZIMANJE U ZAKUP KIOSKA ZA PRODAJU RIBE ISPRED
GRADSKE TRŽNICE U BIOGRADU NA MORU„
Nepotpune i nepravodobno pristigle ponude neće se razmatrati.
JAVNO OTVARANJE PISANIH PONUDA:
Javno otvaranje pisanih ponuda provesti će se dana: 07. 04. 2023. godine u 12,30 sati.
Na lokaciji (mjestu): sjedišta Društva Kralja Petra Svačića 26, 23210 Biograd na Moru, kako
slijedi:
Datum: Vrijeme otvaranja (sat): Mjesto otvararanja:
07. 04. 2023. god. 12:30
Bošana d.o.o.
Kralja Petra Svačića 26,
23210 Biograd na Moru
Javnom otvaranju ponuda mogu pristupiti ponuditelji osobno, zakonski zastupnici ponuditelja
ili opunomoćenik ponuditelja (za fizičke osobe punomoć ovjerenu od javnog bilježnika, a za
pravne osobe punomoć potpisanu od strane zakonskog zastupnika i ovjerenu pečatom pravne
osobe). Na javnom otvaranju pisanih ponuda imaju pravo sudjelovati isključivo ponuditelji koji
su podnijeli ponude za zakup prodajnog mjesta koje je predmet natječaja odnosno njihovi
ovlašteni predstavnici ili opunomoćenici.
UVJETI UGOVORA O ZAKUPU TEMELJEM PROVEDENOG JAVNOG NATJEČAJA:
Prodajno mjesto temeljem ovog javnog natječaja daju se u zakup na određeno vrijeme od
01. 05. 2023. – 30. 04. 2027. godine.
Početak plaćanja zakupnine s danom potpisivanja ugovora jednokratno ili u ratama sukladno
ugovoru. Porez na dodanu vrijednost plaća zakupac.
Ukoliko zakupac za vrijeme trajanja zakupa želi raskinuti ugovor, dužan je Bošani d.o.o. kao
zakupodavcu isplatiti iznos u visini od 6 mjesečnih rata iz ugovora, kao naknadu štete zbog
neispunjenja preuzetih obveza iz ugovora.
4
Zakupoprimac je dužan snositi trošak potrošene struje i vode koju je potrošio u kiosku.
Takoder za svu eventualu nastalu štetu na opremi i kiosku koja nastane za vrijeme trajanja
zakupa snosi zakupoprimac u cijelosti.
NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:
Svaka pisana ponuda za sudjelovanje na javnom natječaju mora sadržavati:
– dokaz o uplaćenoj jamčevini,
– potvrde da ne postoji dugovanje prema Bošani d.o.o. i Gradu Biogradu na Moru, ne
starije od 30 dana od dana objave natječaja,
– obrazac ponude za uzimanje u zakup određenog prodajnog mjesta u kojoj je ponuditelj
fizička osoba – popunjen obrazac 1, ili ako je ponuditelj obrtnik ili trgovačko društvo
popunjen obrazac 2,
– izvornik ili ovjerenu presliku obrtnice ili izvadak iz nadležnog obrtnog registra, iz kojih
mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za djelatnost koja će se obavljati u
prodajnom mjestu za koji se natječe, ako je ponuditelj fizička osoba obrtnik,
– izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u nadležni strukovni registar ili drugu
odgovarajuću potvrdu, iz kojih mora biti vidljivo da ponuditelj udovoljava uvjetima za
djelatnost koja će se obavljati u prodajnom mjestu za koji se natječe, ako je ponuditelj
fizička osoba koja nije obrtnik,
– izvornik ili ovjerenu presliku rješenja nadležnog trgovačkog suda o upisu u sudski
registar ili izvadak iz sudskog registra, iz kojih mora biti vidljivo da je ponuditelj –
pravna osoba registrirana za djelatnost koja će se obavljati u prodajnom mjestu za koji
se natječe te ime, prezime i osobni identifikacijski broj (OIB) zakonskog zastupnika
pravne osobe,
– izvornik ili ovjerenu presliku rješenja nadležnog tijela o upisu u upisnik
poljoprivrednih gospodarstava ili izvadak iz upisnika, iz kojih mora biti vidljivo da
je ponuditelj registriran za djelatnost koja će se obavljati u prodajnom mjestu za koji se
natječe te ime, prezime i osobni identifikacijski broj (OIB) zakonskog zastupnika
poljoprivrednog gospodarstva,
– izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u registar udruga ili izvadak iz
odgovarajućeg registra nadležnog tijela, iz kojih mora biti vidljivo da je ponuditelj –
pravna osoba registrirana za djelatnost koja će se obavljati u prodajnom mjestu za koji
se natječe te ime i prezime, prebivalište i osobni identifikacijski broj (OIB) zakonskog
zastupnika pravne osobe,
Obrazac ponude molimo popuniti čitko tiskanim slovima, a ista se može podići u prostorijama
Bošane d.o.o., na internet stranicama tvrtke www.bosana.hr ili kod djelatnika na Gradskoj
tržnici.
U privitku javnog natječaja nalazi se Obrazac 1 i Obrazac 2.
OSOBE KOJE MOGU SUDJELOVATI NA JAVNOM NATJEČAJU:
Na natječaju mogu sudjelovati fizičke i pravne osobe, registrirane za djelatnost koja će se
obavljati na zakupljenom prodajnom mjestu sukladno ovom javnom natječaju.
Na javnom natječaju ne može sudjelovati fizička osoba ili pravna osoba te zakonski zastupnik,
odnosno ovlaštena osoba za zastupanje pravne osobe, za koju je na dan javnog otvaranja ponuda
evidentirana dospjela nepodmirena obveza odnosno nepodmiren dug prema Bošani d.o.o. i
5
Gradu Biogradu na Moru po bilo kojem osnovu, zaključno s mjesecom koji prethodi mjesecu
podnošenja prijave na javni natječaj.
Napomena:
 Na javnom natječaju ne može sudjelovati ponuditelj za koje Povjerenstvo prilikom
otvaranja ponuda utvrdi da do dana provođenja javnog natječaja nije u korist računa
Bošana d.o.o. iz Biograda na Moru, Kralja Petra Svačića 26, 23210 Biograd na Moru,
OIB: 47665065525 uplatio utvrđeni iznos jamčevine i/ili dug.
PUNOMOĆNICI PONUDITELJA:
Opunomoćenik ponuditelja (fizičke ili pravne osobe) dužan je najkasnije do dana održavanja
javnog otvaranja pisanih ponuda Društvu na adresu sjedišta Kralja Petra Svačića 26, 23210
Biograd na Moru, dostaviti punomoć za zastupanje (za fizičke osobe punomoć ovjerenu od
javnog bilježnika, a za pravne osobe punomoć potpisanu od strane zakonskog zastupnika i
ovjerenu pečatom pravne osobe), ako ponuditelj nije u mogućnosti osobno prisustvovati javnom
otvaranju pisanih ponuda.
ROK ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O ZAKUPU I PREUZIMANJE PRODAJNOG
MJESTA:
Najpovoljniji ponuditelj dužan je najkasnije u roku od 5 dana od dana donošenja odluke o
odabiru sklopiti ugovor o zakupu. Ako najpovoljniji ponuditelj ne postupi na ovaj način bez
opravdanog razloga, odluka o odabiru toga ponuditelja će se poništiti, a zakup toga prodajnog
mjesta ponudit će se prvom sljedećem rangiranom ponuditelju pod uvjetima koje je taj
ponuditelj ponudio. Ukoliko za to prodajno mjesto nema drugih ponuditelja i/ili oni ne
udovoljavaju uvjetima za odabir, odluka o odabiru ponuditelja za to prodajno mjesto će se
poništiti, a javni natječaj za to prodajno mjesto će se ponoviti. Ponuditelj koji odustane od
dodijeljenog mu prodajnog mjesta ili sklapanja ugovora o zakupu za isto, gubi uplaćeni iznos
jamčevine te gubi pravo ponovno dostavljati svoju ponudu za isto prodajno mjesto na prvom
sljedećem javnom natječaju.
POVRAT JAMČEVINE:
Odabrani ponuditelj koji ne sklopi ugovor o zakupu nema pravo na povrat jamčevine.
Ponuditelju čija ponuda nije prihvaćena, jamčevina se vraća u roku od 30 dana od dana
donošenja odluke o odabiru. Ponuditeljima koji odustanu u tijeku natječaja ili odustanu od
sklapanja ugovora o zakupu, jamčevina se ne vraća. Ponuditelju koji sklopi ugovor o zakupu,
uplaćena jamčevina predstavlja sredstvo osiguranja koje Zakupodavac može koristiti radi
naplate ugovorene zakupnine, troškova zajedničke i troškova individualne potrošnje,
eventualne štete za koju odgovara Zakupnik, te podmirenju svih drugih dospjelih troškova,
naknada i obveza po Ugovoru.
DODATNE INFORMACIJE O JAVNOM NATJEČAJU:
– mogu se dobiti osobno na adresi Bošana d.o.o. iz Biograda na Moru, Kralja Petra
Svačića 26, 23210 Biograd na Moru,
– kontakt (broj telefona): 023/384-363,
– mail: racunovodstvo@bosana.hr
6
NAJPOVOLJNIJA PONUDA:
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta iz javnog
natječaja sadrži najveći ponuđeni iznos zakupnine. U slučaju da dva ili više ponuditelja koji su
ispunili sve uvjete iz javnog natječaja ponude jednaki iznos zakupnine, pravo prvenstva ima
ponuditelj čija je ponuda ranije zaprimljena.
ODLUKA O ODABIRU:
Društvo donosi odluku o odabiru ili odluku o poništenju javnog natječaja u roku od 10 dana od
dana otvaranja ponuda. Odabrani ponuditelj dužan je s Društvom zaključiti ugovor o zakupu u
roku od 5 dana od dana donošenja odluke o odabiru. Ako najpovoljniji ponuditelj ne postupi na
ovaj način bez opravdanog razloga, odluka o odabiru toga ponuditelja će se poništiti, a zakup
toga prodajnog mjesta ponudit će se prvom sljedećem rangiranom ponuditelju pod uvjetima
koje je taj ponuditelj ponudio. Ukoliko za to prodajno mjesto nema drugih ponuditelja i/ili oni
ne udovoljavaju uvjetima za odabir, odluka o odabiru ponuditelja za to prodajno mjesto će se
poništiti, a javni natječaj za to prodajno mjesto će se ponoviti.
Odlukom o odabiru obvezno se utvrđuje:
 ime, prezime, prebivalište te osobni identifikacijski broj (OIB) odabranog ponuditelja
(za fizičku osobu),
 tvrtka i sjedište odabranog ponuditelja te osobni identifikacijski broj (OIB) (za pravnu
osobu),
 vrsta prodajnog mjesta, redni broj,
 godišnja zakupnina najpovoljnije ponude izražena u kunama,
 uputa o pravu na prigovor.
Preslika Odluke o odabiru dostavlja se svim ponuditeljima u roku od 5 dana od dana njezina
donošenja.
Svaki ponuditelj ima pravo u roku od 3 dana od dana donošenja odluke o odabiru uložiti
prigovor Povjerenstvu. Povjerenstvo je dužno donijeti odluku po prigovoru u roku od 5 dana
od dana primitka prigovora. Odluka mora biti obrazložena i u pisanom obliku dostavljena
podnositelju prigovora

https://www.bosana.hr/images/dokumenti/natjecaji/JAVNI_NATJE%C4%8CAJ.pdf

Najnovije

Rekreativni MTB „Maraton Vransko Jezero 2024″ – Pakoštane

I ove godine u organizaciji Brdsko biciklističkog kluba Pakoštane i TZ Općine Pakoštane održati će se rekreativni MTB „Maraton...
- Promo -

Košarkaški turnir ovaj vikend u Sv. Filip i Jakovu

U organizaciji Hrvatskog Košarkaškog Saveza i Košarkaškog Kluba Pristan iz Sv. Filip i Jakova ovu subotu i nedjelju održava se MINI KOŠARKA REGIONALNO NATJECANJE...

U petak svečano otvaranje Doma kulture u Benkovcu

U petak , 19 travnja svečano je otvaranje Doma kulture u Benkovcu u 19 sati u Velikoj dvorani . Tadašnji...

Duhovna obnova za branitelje u Pakoštanima

" Za slobodu nas Krist oslobodi" Udruga Hrvatskih branitelja domovinskog rata Pakoštane pozivaju na „Duhovnu obnovu hrvatskih branitelja i obitelji u Pakoštanima“ koja...

Uručen ugovor za projekt “Izgradnja poučne i tematske staze ne otoku Babac”

Predsjednik Vlade Andrej Plenković  u Međunarodnom centru za podvodnu arheologiju  sudjelovao je  na svečanosti uručivanja Sporazuma o provedbi ITP-a za otoke i uručivanju Ugovora...

Povezane vijesti

- Promo -
Exit mobile version