24.4 C
Biograd na Moru
26/09/2023 21:25

Objavljen Pozivni natječaj za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zadarske županije

Najnovije

Stanovnici Vrane moraju prokuhavati vodu za piće

Zbog zamućenja vode na izvorištu, mole se stanovnici mjesta Vrana, da vodu iz vodovodne mreže prokuhavaju prije korištenja za...

Nacionalni je dan borbe protiv nasilja nad ženama, 1000 poziva upomoć

Nacionalni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. Obilježava se u spomen na 22. rujna 1999. kada su na...

Županijska skupština odobrila Zavodu za hitnu medicinu nabavu 15 novih vozila za sanitet i hitnu

U prvih šest mjeseci 2023. godine, Zadarska županija bez proračunskih korisnika ostvarila je 16 milijuna eura prihoda uz...

Zadarska županija objavila je Pozivni natječaj za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zadarske županije
, a rok za podnošenje prijedloga je 01. ožujka 2023. godine.

Pozivni natječaj i obrazac prijedloga objavljeni su na mrežnoj stranici Zadarske županije po Aktivni natječaji (https://www.zadarska-zupanija.hr/natjecaji-i-javna-nabava/potpore-i-priznanja/aktivni-natjecaji)

Na temelju Odluke o javnim priznanjima Zadarske županije ( Službeni glasnik Zadarske županije” broj 5/20 ) na prijedlog Odbora za dodjelu javnih priznanja odluku o dodjeli javnih priznanja donosi Županijska skupština Zadarske županije, a nagrade se svečano uručuju u travnju na Dan Zadarske županije.

POZIVNI NATJEČAJ
za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zadarske županije

I.

(1) Objavljuje se pozivni natječaj za dodjelu sljedećih javnih priznanja Zadarske županije:
– Nagrade Zadarske županije za životno djelo
– Godišnje nagrade Zadarske županije
(2) Javna priznanja izrazi su pohvale i zahvalnosti domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama koje su svojim radom i uspjesima doprinijele razvoju i ugledu Zadarske županije, a dodjeljuju se za najveće zasluge u promicanju: znanosti, gospodarstva, odgoja, obrazovanja, kulture, tehničke kulture, umjetnosti, športa, tjelesne kulture, zdravstvenog i humanitarnog rada, socijalne skrbi, prostornog uređenja, zaštite i unapređenja okoliša, ljudskih prava, kao i ostalih područja društvenog života.
(3) Odluke o dodjeli javnih priznanja donosi Županijska skupština na prijedlog Odbora za dodjelu javnih priznanja.

II.

(1) Ovlašteni predlagatelji za dodjelu javnih priznanja su: župan, predsjednik Županijske skupštine, članovi Županijske skupštine, radna tijela Županijske skupštine, izvršna i predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave s područja Zadarske županije, fizičke osobe s prebivalištem na području Zadarske županije, kao i udruge, trgovačka društva, ustanove, političke stranke, vjerske zajednice i druge pravne osobe sa sjedištem na području Zadarske županije.
(2) Predlagatelj ne može istodobno biti i kandidat za dodjelu javnog priznanja i obrnuto. Takvi pristigli prijedlozi neće biti razmatrani.
(3) Tijekom jedne godine istom pojedincu, odnosno pravnoj osobi može se dodijeliti samo jedno javno priznanje.
III.

(1) Nagrada Zadarske županije za životno djelo može se dodijeliti istaknutim fizičkim osobama za cjelovito djelo koje su ostvarile tijekom svog radnog vijeka i koje u određenom području života i rada predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju Zadarske županije. Nagrada se osobi može dodijeliti samo jedanput.
(2) Godišnje se u pravilu dodjeljuje jedna Nagrada Zadarske županije za životno djelo.
(3) Nagrada Zadarske županije za životno djelo sastoji se od povelje i novčanog iznosa.

IV.

(1) Godišnja nagrada Zadarske županije dodjeljuje se za iznimna postignuća ostvarena u 2022. godini, a može se dodijeliti: fizičkim osobama, skupini fizičkih osoba, trgovačkim društvima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama građana i drugim pravnim osobama.
(2) Godišnja nagrada Zadarske županije koja se dodjeljuje fizičkim osobama, odnosno skupini fizičkih osoba te udrugama građana sastoji se od povelje i novčanog iznosa, a ako se jedna nagrada dodjeljuje dvjema ili većem broju fizičkih osoba, novčani iznos isplaćuje se svakom pojedincu u razmjernom dijelu.
(3) Godišnja nagrada Zadarske županije koja se dodjeljuje trgovačkim društvima, ustanovama, vjerskim zajednicama i drugim pravnim osobama osim udrugama građana sastoji se od povelje.
(4) Godišnje se može dodijeliti najviše 10 Godišnjih nagrada Zadarske županije.

V.

(1) Prijedlog za dodjelu javnog priznanja mora biti podnesen na propisanom obrascu koji osobito mora sadržavati sljedeće podatke:
– predloženu fizičku osobu, skupinu fizičkih osoba ili pravnu osobu,
– javno priznanje za koje se predlaže fizička osoba, skupina fizičkih osoba ili pravna osoba,
– područje za koje se predlaže,
– osobne i druge podatke o fizičkoj osobi, skupini fizičkih osoba ili pravnoj osobi koja se predlaže (mjesto i država rođenja, prebivalište, sjedište, drugi kontakt podaci i slično),
– obrazloženje prijedloga za dodjelu javnog priznanja (životopis fizičke osobe, odnosno osnovni podaci o skupini fizičkih osoba, o ustroju i djelatnosti pravne osobe, tijek dosadašnjeg rada i ostvarenih rezultata, razlozi predlaganja i slično),
– mjesto i datum podnošenja prijedloga za dodjelu javnog priznanja,
– ime ili naziv ovlaštenog predlagatelja i njegov potpis, odnosno potpis osobe ovlaštene za zastupanje, kao i pečat ako se ovlašteni predlagatelj njime koristi u poslovanju.
(2) Uz prijedlog za dodjelu javnog priznanja može se priložiti odgovarajuća dokumentacija: objavljeni radovi, analize, prikazi, kritike, pisanje stručnog i drugog tiska, natjecateljski rezultati i druga odgovarajuća dokumentacija.
(3) Na zahtjev Odbora za dodjelu javih priznanja ovlašteni predlagatelj je dužan naknadno dostaviti dopunske podatke i dokumentaciju.
(4) Nepravodobni, nepotpisani, nejasni prijedlozi iz kojih nije nedvojbeno jasno za koje javno priznanje ili za koje područje djelovanja se kandidat predlaže te prijedlozi iz točke 2. stavak 2. ovog Pozivnog natječaja neće se razmatrati.
(5) Obrazac prijedloga moguće je preuzeti na mrežnoj stranici Zadarske županije www.zadarska-zupanija.hr ili u pisarnici Zadarske županije na adresi Božidara Petranovića 8, u Zadru.

VI.

(1) Prijedlozi se dostavljaju neposredno u pisarnicu Zadarske županije ili putem pošte na adresu: Zadarska županija, Odbor za dodjelu javnih priznanja Zadarske županije, Božidara Petranovića 8, 23 000 Zadar, s naznakom „prijedlog za dodjelu javnih priznanja“, ili se skenirani potpisani i ovjereni prijedlog može poslati na mail zupanija@zadarska-zupanija.hr.
(2) Rok za podnošenje prijedloga je 1. ožujka 2023. godine.
(3) Ovaj Pozivni natječaj objavljuje se u dnevnom tisku te na mrežnim stranicama Zadarske županije www.zadarska-zupanija.hr, gdje je dostupan do isteka roka za podnošenje prijedloga.

Najpopularnije

Grad Biograd bilježi porast broja stanovnika

Hrvatska ima manje od  4 milijuna stanovnika - 3.888.529, pokazuje popis stanovništva, na kojemu je popisano nešto više njih,...
- Promo -

Sportske tablice

Nogomet 1. HNL (function (el) { window.addEventListener("message", (event) => { ...

Tomislav Bralić i klapa Intrade snimili spot za pjesmu “Ostajem tu”

Ljubav prema Jadranu, moru, Dalmaciji, lokalitetu u kojem su odrasli, Tomislav Bralić i klapa Intrade predočili su pjesmom “Ostajem tu” Vinka Barčota, autora kojemu...

Grad Biograd na Moru na čelu s gradonačelnikom Ivanom Knezom brine za obrazovanje gradske mladeži: 200€ za sve studente

. Gradonačelnik Grada Biograda na Moru, Ivan Knez, istaknuo je svoju snažnu predanost u obrazovanju i dobrobiti svojih sugrađana. U svojim naporima za oblikovanje svjetlije...

Povezane vijesti

- Promo -