Osiguran je iznos od 260 milijuna kuna za mlade poljoprivrednike i mala poljoprivredna gospodarstva. Sve s ciljem smanjenja iseljavanja iz ruralnih područja, zadržavanja postojećih te stvaranja novih radnih mjesta. Za povećanje broja samoodrživih poljoprivrednih gospodarstava osigurano je 140 milijuna kuna za korištenje obnovljivih izvora energije. To je jedan od prioriteta Ministarstva poljoprivrede.

Dodatna sredstva od 200 milijuna kuna usmjerit će se za ulaganja u tovilišta za svinje. To je nadogradnja već objavljenog natječaja za reprocentre iz 2020. godine. Uz ovaj natječaj korisnicima će biti na raspolaganju i sredstva za „Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“. U pripremi je i natječaj za izgradnju modernih skladišnih kapaciteta za žitarice i uljarice. To je odgovor na poremećaje cijena u sektoru ratarstva. Raspoloživa sredstva za ovaj natječaj iznose 150 milijuna kuna.

Osim ulaganja u poljoprivredu, naglasak će se stavit i na ulaganja u šumarski sektor. I to na povećanje učinkovitosti, okolišne prihvatljivosti, ergonomije i radnih procesa u predindustrijskoj preradi drva. Za modernizaciju postojećih i uvođenje učinkovitih i okolišno pogodnih tehnologija, strojeva, alata i opreme osigurano je 147 milijuna kuna.

Dodatna sredstva za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala na raspolaganju su korisnicima kojima su prirodne nepogode uništile njihov proizvodni potencijal. Također i onima koji su pretrpjeli znatnije štete uslijed bolesti koje su zahvatile određene poljoprivredne kulture.

Uz navedeno, poseban naglasak stavit će se i na ulaganja u digitalne tehnologije koje će se financirati sredstvima instrumenta Europske unije za oporavak od  krize uzrokovane širenjem bolesti COVID-19 (EURI sredstva). EURI sredstvima u planu je do kraja 2021. godine (su)financirati projekte u vrijednosti od 651 milijun kuna.