9.4 C
Biograd na Moru
8/12/2022 08:21

Počele prijave za turističke manifestacije u 2021. godini

Najnovije

Kreativan vikend Agrra Creative HUB-a u Biogradu na Moru

Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije (AGRRA) kroz svoj Agrra Creative Hub ovaj vikend, 10. i 11. prosinca, organizira...

Odobreno 864.000 kn za projekt “Rekonstrukcija i opremanje DV Cvitić u Turnju” “

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dovršilo je evaluaciju projektnih prijedloga u sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava NPOO.C3.1.R1-I1.01 Izgradnja, dogradnja,...

HT Premijer liga: Zadar bez problema protiv Alkara

ZADAR – ALKAR 90:66 (27:22, 20:14, 13:17, 30:13) U 10. kolu HT Premijer lige košarkaši Zadra večeras su u Dvorani...

Turistička zajednica grada Zadra raspisala je Javni poziv za dodjelu potpora za turističke manifestacije u 2021. godini

Manifestacije se prijavljuju isključivo na propisanom obrascu.
On line obrazac za prijavu zajedno s uputama za prijavljivanje nalazi se na internetskim stranicama Turističke zajednice grada Zadra potpore.zadar.travel/obrazac i bit će aktivan zaključno s 1. ožujka 2021. godine do 16:00 sati.Zadra: www.potpore.zadar.travel

Dokumentacija za prijavu podnosi se:

 • u elektronskom obliku na online obrascu
 • i u tiskanom obliku – ispunjeni online obrazac potrebno je isprintati, potpisati i staviti pečat te poslati poštom preporučeno zajedno s cjelokupnom dokumentacijom ili dostaviti osobno u Turistički ured Turističke zajednice grada Zadra, Jurja Barakovića 5, 23000 Zadar

I.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice grada Zadra (u daljnjem tekstu: TZGZ) za događanja na području grada Zadra od lokalnog, regionalnog, nacionalnog i/ili međunarodnog značaja za turističku, kulturnu, gastronomsku, sportsku i ostalu ponudu kao motiva dolaska turista u destinaciju, a koja doprinose sljedećim ciljevima:

 • unapređenju boravka turista i obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude grada Zadra,
 • podizanju kvalitete i količine turističke ponude,
 • razvoju turizma kroz sadržaje koji omogućavaju produženje turističke sezone,
 • povećanju turističkog prometa, posebice u razdoblju predsezone i posezone,
 • promocija grada Zadra u zemlji i inozemstvu,
 • jačanje snage brenda Zadra kao turističke destinacije i doprinos stvaranju prepoznatljivog imidža turizma grada Zadra.

Sredstva potpore odobrit će se za organizaciju i realizaciju:

 1. Kulturnih manifestacija,
 2. Zabavnih manifestacija,
 3. Sportskih manifestacija,
 4. Eno-gastronomskih manifestacija
 5. Ostale manifestacije (tradicijska, povijesna..)

II.

Za sufinanciranje manifestacija mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe (dalje u tekstu: Organizator) i to:

 • trgovačka društva
 • obrti
 • udruge
 • sportski klubovi
 • kulturne i druge javne ustanove.

Manifestacije može kandidirati samo jedan Organizator. Ako više (su)organizatora kandidira istu manifestaciju, potporu može dobiti samo jedan Organizator.

Svaki Organizator ima pravo na ovaj poziv poslati najviše dvije (2) prijave za sufinanciranje određene manifestacije.

Za potpore se ne mogu kandidirati Organizatori koji su dužnici plaćanja turističke pristojbe i/ili turističke članarine te Organizatori, koji nisu ishodili potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi.

TZGZ može Organizatoru odobriti potporu do 50% opravdanih/prihvatljivih ukupnih troškova realizacije pojedine manifestacije.

Odluka o ukupnom iznosu novčanih sredstava putem Javnog poziva za sufinanciranje manifestacija ovisi o broju i kvaliteti pristiglih prijava te raspoloživom budžetu.

III.

Kriteriji za donošenje odluke o sufinanciranju manifestacija:

 • vrijeme, mjesto i trajanje manifestacija (otvoreni javni prostor – trgovi, ulice i dr.),
 • sadržaj i kvaliteta događanja (kvaliteta programa, raznovrsnost sadržaja),
 • sveobuhvatnost manifestacije, broj sudionika i posjetitelja/turista,
 • originalnost, prepoznatljivost i kvaliteta,
 • doprinos razvoju turističkog proizvoda i ponude grada Zadra,
 • tradicija održavanja manifestacije/održivost – dugoročni učinci,
 • zastupljenost u domaćim i stranim medijima,
 • izvori financiranja manifestacija (vlastita sredstva organizatora i ostalih subjekata),
 • sudjelovanje subjekata javnog i privatnog sektora u organizaciji i realizaciji manifestacije,
 • promocija manifestacije (media plan i iznos sredstava za promociju)
 • medijska pokrivenost manifestacije
 • doprinos obogaćivanju turističke ponude i produženju sezone i procjena učinka na povećanje turističkog prometa.

U svim vrstama slikovnog oglašavanja te tiskanja promidžbenih materijala, osim na radiju, organizator događanja je u oglasu u obvezi objaviti logo TZG Zadra. Ukoliko događaj ima svoj profil na društvenim mrežama, potrebno je u tekstu / captionu u svakoj od objava navesti službeni hashtag TZG Zadra #likezadar. Ukoliko se vrši kampanja na društvenim mrežama, potrebno je u tekstu oglasa koristiti hashtag #likezadar. Link za preuzimanje loga sastavni je dio natječajne dokumentacije na business stranici TZ grada Zadra. https://business.zadar.travel/potpore-i-natjecaji

Korisnik potpore dužan je TZGZ dostavljati PR materijale manifestacije (foto i video materijale te PR članke) s ciljem promocije na kanalima TZGZ.

IV.

Bespovratna sredstva potpore mogu se dodijeliti i koristiti isključivo za događanja koja su provedena i plaćena u 2021. godini. Sredstva su namijenjena za sufinanciranje troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju događanja i to za sljedeće:

 • najam opreme (audio i vizualna tehnika, pozornica i sl.)
 • nabava radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju
 • najam prijevoznih sredstava u svrhu prijevoza organizatora i izvođača vezano za organizaciju
 • troškove smještaja, putne troškove te honorare (temeljem ugovora) izvođača i vanjskih suradnika
 • troškove promocije manifestacije
 • izrada promotivnih brošura i promocija manifestacije putem on i offline kanala
 • druge opravdane troškove neposredne organizacije događaja

V.

Javnim pozivom neće se sufinancirati sljedeće:

 • projekti koji se isključivo baziraju na investicijskim ulaganjima, izgradnji ili adaptaciji kapitalnih objekata i/ili kupnji opreme,
 • troškovi redovnog poslovanja organizatora događanja (plaće i ostala primanja zaposlenih, troškove prijevoza i putovanja zaposlenih, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade),
 • izrada studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije,
 • izdavačka djelatnost i suveniri
 • svi drugi troškovi koji nisu vezani za realizaciju i ciljeve kandidiranog događanja,
 • manifestacije koje se isključivo odnose na jednokratno održavanje kao konferencije, okrugli stolovi, seminari, proslave obljetnica, izleti i hodočašća.

VI.

Manifestacije se prijavljuju isključivo na propisanom obrascu.
On line obrazac za prijavu zajedno s uputama za prijavljivanje nalazi se na internetskim stranicama Turističke zajednice grada Zadra potpore.zadar.travel/obrazac i bit će aktivan zaključno s 1. ožujka 2021. godine do 16:00 sati.

Dokumentacija za prijavu podnosi se:

 • u elektronskom obliku na online obrascu
 • i u tiskanom obliku – ispunjeni online obrazac potrebno je isprintati, potpisati i staviti pečat te poslati poštom preporučeno zajedno s cjelokupnom dokumentacijom ili dostaviti osobno u Turistički ured Turističke zajednice grada Zadra, Jurja Barakovića 5, 23000 Zadar

Organizator je obvezatan dostaviti sljedeću dokumentaciju u tiskanom obliku:

1. popunjen online obrazac (potpisan i pečatiran)

2. Dokaz o pravnom statusu organizatora događanja: preslika izvoda iz trgovačkog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra

3. ovjerenu potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga organizatora prema državi (ovaj dokaz ne smije biti stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave)

4. Program događanja i troškovnik – opisni i kronološki sadržaj s listom izvođača/sudionika

Kandidature s nepotpunom dokumentacijom i nepotpuno ispunjenim obrascem iz Javnog poziva neće se razmatrati.

Kandidature koje se neće razmatrati:

 • kandidature s nepotpunom dokumentacijom iz točke VI.
 • kandidature s nepotpuno ispunjenim on line obrascem
 • kandidature pristigle nakon roka.

TZGZ zadržava pravo od predlagatelja zatražiti dodatna pojašnjenja zahtjeva kao i dodatnu dokumentaciju, koju smatra potrebnom za kvalitetno donošenje odluke o dodjeli sredstava potpore. Ukoliko se ne dostave dodatna pojašnjenja zahtjeva kao i dodatna dokumentacija u zatraženom roku, kandidatura se neće uzeti u razmatranje.

Odluku o sufinanciranju manifestacija donosi Turističko vijeće Turističke zajednice grada Zadra i odobrena sredstva predstavljaju bruto sredstva.

TZGZ će odobrena sredstva potpore doznačiti organizatoru na žiro račun nakon realizacije manifestacije i po primitku Izvješća o utrošenim sredstvima uz popratnu dokumentaciju (foto i/ili druga dokumentacija kojom se dokazuje realizacija manifestacije, korištenje loga TZ grada Zadra u oglasima, korištenje službenog hashtag TZG Zadra #likezadar na društvenim profilima, preslike računa ili ugovora s dobavljačima za isporučene proizvode i/ili obavljene usluge s potvrdama o izvršenom plaćanju istih).

Rok za dostavu Izvješća o utrošenim sredstvima te ostale vjerodostojne dokumentacije – dokaznica o održanoj manifestaciji/projektu, a za isplatu odobrenih sredstava je 30 dana po održanoj manifestaciji.

TZGZ zadržava pravo nadzora svake održane manifestacije s ciljem ocjene kvalitete i uspješnosti programa u odnosu na dostavljene prijave. Ukoliko TZGZ utvrdi nepravilnosti u korištenju potpore, moguće su promjene u isplatama odobrenih sredstava i povrat sredstava u cijelosti temeljem Odluke TZGZ.

TZGZ zadržava pravo poništavanja Javnog poziva za dodjelu potpora za turističke manifestacije u 2021. godini kao i isplate odobrenih sredstava potpore temeljem odluke Turističkog vijeća TZ grada Zadra. U slučaju pandemije (Covid 19 i slično) TZGZ također zadržava pravo poništavanja Javnog poziva za dodjelu potpora za turističke manifestacije u 2021. godini.

Prijave i dokumentacija se dostavljaju preporučeno poštom ili osobno u Turistički ured zaključno s danom 1. ožujka 2021. (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 1. ožujka 2021. godine) na adresu Turistička zajednica grada Zadra, Jurja Barakovića 5, 23000 Zadar, s naznakom „Javni poziv za dodjelu potpora za turističke manifestacije u 2021.“

Popis korisnika s iznosom i namjenom dodijeljenih sredstava za događanja po organizatoru bit će objavljen na internetskim stranicama TZGZ https://business.zadar.travel/potpore-i-natjecaji najkasnije u roku od 10 dana od dana donošenja Odluke Turističkog vijeća o odabiru događanja i dodjeli bespovratnih sredstava potpore.

Najpopularnije

Učenici Srednje škole Biograd na Moru sudjelovali na Hackatlonu u Zadru

U organizaciji Strukovne škole Vice Vlatkovića u Zadru je za učenike iz sektora strojarstva u sklopu EU projekta „Budi...
- Promo -

Roisin Murphy – Doček Šibenik 2023

Roisin Murphy, najistaknutija članica benda Moloko već drugi put dolazi u Šibenik Nakon koncerta 2018.godine na Tvrđavi Sv. Mihovila, dolazi na trg Katedrale Sv. Jakova za...

Odobreno 864.000 kn za projekt “Rekonstrukcija i opremanje DV Cvitić u Turnju” “

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dovršilo je evaluaciju projektnih prijedloga u sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava NPOO.C3.1.R1-I1.01 Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova,...

Općina Sv. Filip i Jakov osigurat će božićnice za svoje umirovljenike

Općina Sv.Filip i Jakov i ove godine će nastaviti s tradicijom isplate božićnice umirovljenicima s područja općine te im tako poželjeti nadolazeće sretne blagdane. Božićnica...

Mladi kuhar Klaudio Mrkić s Hrvatskom kulinarskom reprezentacijom sudjeluje na Svjetskom kulinarskom kupu u Luksemburgu

Nacionalna kulinarska reprezentacija po prvi puta je oformljena 2006. godine te je od tada prisustvovala na svim najprestižnijim svjetskim kuharskim natjecanjima. Članovi reprezentacije su...

Povezane vijesti

- Promo -