30.4 C
Biograd na Moru
25/07/2024 12:51

Prijava i boravak raseljenih osoba iz Ukrajine u Hrvatskoj

Najnovije

Počinje realizacija projekta izgradnje nogostupa u Raštanima Donjim

Općina Sv. Filip i Jakov uskoro će započeti s realizacijom projekta izgradnje nogostupa koji će se graditi u naselju...

OŠ Sv. Filip i Jakov : Produženi boravak za učenike od prvog do četvrtog razreda

OŠ Sv. Filip i Jakov objavila je informaciju o formiranju dva razredna odjela učenika u produženom boravku. - "...

Svečano obilježavanje Dana Općine Pakoštane: 31. srpnja 2024.

Dan općine obilježava se u sjećanje na akciju hrvatske vojske u Miranjama u kojoj je 31. srpnja 1991. poginuo...

Prijava i boravak raseljenih osoba iz Ukrajine u Republici Hrvatskoj u smještajnim objektima ugostitelja i iznajmljivača

 

Raseljene osobe iz Ukrajine (ukrajinski drzavljani i druge osobe koje su na dan 24. veljace 2022. zakonito boravile u Ukrajini) u skladu s Direktivom Vijeca 2001/55/EZ o minimalnim standardima za dodjelu privremene zaštite u slucaju masovnog priljeva raseljenih osoba te o mjerama za promicanje uravnoteženih napora država članica pri prihvatu i snošenju posljedica prihvati:i tih osobai:od 20 srpnja 2001 ., ulaskom u EU ostvaruju pravo na privremenu zaštitu koja traje najmanje godinu dana, a ovisno o stanju u Ukrajini moze se produziti.

Ta prava ukljucuju boravišnu dozvolu, pristup tržistu rada i stanovanju, medicinsku pomoc, pristup obrazovanju za djecu te pravo na otvaranje bankovnog racuna.

Vlada Republike Hrvatske je 7. ožujka 2022. donijela Odluku o uvodenju privremene zaštite u Republici Hrvatskoj za raseljene osobe iz Ukrajine. U skladu s tockom III. ove Odluke, za organizaciju prihvata i zbrinjavanje raseljenih osoba te za zaprimanje i odlucivanje o zahtjevu za privremenu zastitu, nadlezno je Ministarstvo unutamjih poslova (najbliža policijska uprava ili policijska postaja nadlezna prema mjestu smjestaja). Po odobrenju zahtjeva, izdaje se iskaznica stranca pod privremenom zastitom, na temelju koje se ostvaruju prava iz privremene zastite:

Raseljene osobe koje su smjestene u smjestajnim objektima ugostitelja iii iznajmljivaca, ne prijavljuju se u sustav eVisitor, buduci da smjestaj u takvim objektima ne koriste kao turisti nego za privremeni smjestaj u okviru mjera organiziranog zbrinjavanja raseljenih osoba iz Ukrajine zbog ratnih razaranja, koje provodi sustav civilne zastite, niti su raseljene osobe obveznici placanja turisticke pristojbe u smislu Zakona o turistickoj pristojbi (Narodne novine, broj 52/19 i 32/20).

Naime, sukladno Pravilniku o sustavu eVisitor (Narodne novine, broj 43/20) u sustav eVisitor prijavljuju se i odjavljuju te vodi evidencija turista, dok Zakon o turistickoj pristojbi, izmedu ostaloga, propisuje placanje turisticke pristojbe za uslugu smjestaja koju u smjestajnim objektima ugostitelja i iznajmljivaca koriste turisti, a raseljene osobe iz Ukrajine koje su u Republici Hrvatskoj pod privremenom zastitom, nisu turisti.

 Izuzetno, ukoliko raseljena osoba iz Ukrajine ne zatrazi privremenu zastitu u Republici Hrvatskoj, a boravi u Republici Hrvatskoj, na nju se primjenjuju odredbe Pravilnika o boravku drzavljana trecih zemalja  u Republici  Hrvatskoj  (Narodne  novine, broj 20/22), izmedu ostaloga i za izdavanje odobrenja za privremeni i stalni boravak, autonomni boravak te dugotrajno boraviste, kao i prijavu i odjavu boravista, prebivalista i promjene adrese stanovanja. Odredbom clanka 76. toga Pravilnika propisana je obveza pravne ili fizicke osobe koja prufa uslugu smjestaja (ugostitelji i iznajmljivaci) da prijavu i odjavu smjestaja drzavljanina trece zemlje na kratkotrajnom boravku (do 90 dana) u Republici Hrvatskoj, obavlja putem aplikacije eVisitor te da pravna osoba koja prufa usluge smjestaja (ugostitelj) podnosi pisani zahtjev za dobivanje sifre za prijavu drzavljana trecih zemalja elektronickim putem nadleznoj policijskog upravi odnosno policijskoj postaji prema adresi smjestajnog objekta ili elektronickim  putem aplikacije na sustavu e-Gradani.

Vezano uz smjestaj raseljenih osoba u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, objavilo je 26. ozujka 2022., na mreznim stranicama https://civilna-zastita.gov.hr/, Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinacnorn smjestaju. Za ustupljene stambene jedinice sklapa se ugovor izmedu Ministarstva unutamjih poslova, Ravnateljstva civilne zastite i vlasnika stambene jedinice, a smjestaj u takve stambene jedinice vrsi mjesno nadlezna sluzba civilne zastite.

Vlasnik ustupljene nekretnine sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o financiranju troskova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinacnom smjestaiu (Narodne novine, broj 37/22), koja se nalazi na poveznici:

https:// hrvat skazauk ra jinu.go .hr/U erDoc lma 2:es /dok ument i/ HR/ odluke /022-03-22-04- l I 4 3-23- 03.pdf, ostvaruje pravo na mjesecno podmirenje troskova koristenja stambene jedinice (trosak najma prostora i trosak rezija), na temelju ugovora o najmu sklopljenog s  Ministarstvom unutamjih poslova, Ravnateljstvom civilne zastite te ovjerenih mjesecnih podataka o koristenju stambenih jedinica.

 

Najnovije

Počinje realizacija projekta izgradnje nogostupa u Raštanima Donjim

Općina Sv. Filip i Jakov uskoro će započeti s realizacijom projekta izgradnje nogostupa koji će se graditi u naselju...
- Promo -

OŠ Sv. Filip i Jakov : Produženi boravak za učenike od prvog do četvrtog razreda

OŠ Sv. Filip i Jakov objavila je informaciju o formiranju dva razredna odjela učenika u produženom boravku. - " Obavještavaju se roditelji koji su...

Svečano obilježavanje Dana Općine Pakoštane: 31. srpnja 2024.

Dan općine obilježava se u sjećanje na akciju hrvatske vojske u Miranjama u kojoj je 31. srpnja 1991. poginuo poznati hrvatski bojovnik Miro Barešić...

“Vlajternativa”: Trinaesti po redu alternativni open – air festival 10.08. u Benkovcu

Benkovac će ovog ljeta ponovo biti domaćin jednog od najuzbudljivijih događaja alternativne glazbe i kulture – Vlajternativa festivala. Ovaj festival, koji traje već četrnaest...

Općina Sv. Filip i Jakov obilježit će Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja

Obilježavanje 5. kolovoza Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja u Općini Sv. Filip i Jakov PROGRAM: 7:30 -BUDNICA (od mehaničke radionice ) 7:45 - Polaganje...

Povezane vijesti

- Promo -