5.4 C
Biograd na Moru
20/04/2024 07:07

Zadarska županija: Objavljen Javni poziv za pomoćnike u nastavi

Najnovije

Rekreativni MTB „Maraton Vransko Jezero 2024″ – Pakoštane

I ove godine u organizaciji Brdsko biciklističkog kluba Pakoštane i TZ Općine Pakoštane održati će se rekreativni MTB „Maraton...

Košarkaški turnir ovaj vikend u Sv. Filip i Jakovu

U organizaciji Hrvatskog Košarkaškog Saveza i Košarkaškog Kluba Pristan iz Sv. Filip i Jakova ovu subotu i nedjelju održava...

U petak svečano otvaranje Doma kulture u Benkovcu

U petak , 19 travnja svečano je otvaranje Doma kulture u Benkovcu u 19 sati...

JAVNI POZIV ZA ZAINTERESIRANE OSOBE ZA OBAVLJANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI ILI STRUČNOG KOMUNIKACIJSKOG POSREDNIKA ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA – PARTNERIMA U PROJEKTU U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024.

U sklopu projekta „Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka za školsku godinu 2023./2024.“ koji će biti prijavljen na Otvoreni poziv Ministarstva znanosti i obrazovanja za dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza VI.“, u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ i temeljem članka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/2019, 64/2020 i 151/2021) Zadarska županija objavljuje
JAVNI POZIV
ZA ZAINTERESIRANE OSOBE ZA OBAVLJANJE POSLOVA
POMOĆNIKA U NASTAVI ILI STRUČNOG KOMUNIKACIJSKOG POSREDNIKA ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA – PARTNERIMA U PROJEKTU U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024.

Pozivom je predviđen odabir i zapošljavanje zainteresiranih osoba na poslovima pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika u osnovnim i srednjim školama Zadarske županije – partnerima u projektu „.Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka za školsku godinu 2023./2024.“ i ostalim školama, koje nisu partneri u spomenutom projektu, a s ciljem povećanja socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u osnovnim i srednjim školama Zadarske županije.
POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI UČENICIMA S TEŠKOĆAMA
Mjesto rada: osnovne i srednje škole Zadarske županije – partneri u projektu
UVJETI:
– najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje,
– protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak, niti je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela,
– ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika.
Prednost u pravilu ostvaruju kandidati koji imaju iskustvo u radu s djecom s teškoćama, s iskustvom u volontiranju te imaju završenu najmanje 20-satnu edukaciju.
Odabrani kandidati, prije zapošljavanja, moraju imati potvrdu iz koje je vidljivo da su prošli program edukacije odnosno osposobljavanja za pomoćnike u nastavi u trajanju od minimalno 20 sati.
Prilikom odabira kandidata vodit će se računa o mjestu prebivališta odnosno boravišta kandidata.
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Zadar, provest će postupak profesionalne procjene s kandidatima koji zadovolje formalne uvjete natječaja. Povjerenstvo za odabir pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika za učenike izvršit će odabir kandidata.
S kandidatom izabranim za pomoćnika/stručnog komunikacijskog posrednika škole – partneri u projektu sklopit će Ugovor o radu na određeno vrijeme u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje, te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.
U prijavi na poziv kandidat treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, e-mail), ime i prezime učenika s kojim je ranije radio i sve tražene priloge:
Uz prijavu kandidat je dužan priložiti slijedeće dokumente u izvorniku ili preslici:
– zamolbu za posao u kojoj je potrebno navesti nazive škola za koje je kandidat zainteresiran za rad. U zamolbi obavezno navesti minimalno 1, a maksimalno 3 preferirane škole. Odabir preferirane škole ne isključuje mogućnost da kandidatu bude ponuđeno izvršavanje poslova pomoćnika u nekoj drugoj školi. Zainteresirani za zaposlenje u više škola dostavljaju jednu Prijavu s traženom dokumentacijom, te u molbi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa.
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj četverogodišnjoj stručnoj spremi),
– presliku osobne iskaznice,
– životopis,
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 , 64/2020, 151/121 ) – ne starije od 6 mjeseci i
– presliku potvrde ili uvjerenja o završenoj edukaciji za pomoćnika/stručnog komunikacijskog posrednika u nastavi – kandidat prilaže ukoliko je završio edukaciju,
– Svi kandidati koji se prijave na Javni poziv dužni su popuniti i potpisati Privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka. Obrazac Privole nalazi se na službenoj stranici Zadarske županije zajedno s Javnim pozivom.
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a kandidati su, prije sklapanja pisanog ugovora, dužni školi dostaviti na uvid originalne dokumente.
Nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva podnose se na adresu:
Javna ustanova Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA
Put Murvice 14
23000, Zadar

Prijave moraju biti u zatvorenoj omotnici na kojoj je naznačena napomena
„Prijava na Javni poziv – pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici“
Rok za podnošenje prijave je do kraja nastavne godine 2023./2024.
Odabrani kandidati bit će usmeno i/ili pismeno obaviješteni o odabiru i ostalim detaljima, a kandidati, koji do početka nastavne godine ne prime nikakvu obavijest nisu ušli u prvi krug odabira što ne isključuje mogućnost uvođenja u rad za vrijeme trajanja nastavne godine 2023./2024.
Zadarska županija zadržava pravo izmjene broja pomoćnika odnosno učenika zbog iskazivanja dodatnih potreba.
Pojmovi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje, bez obzira na to koriste li se u ženskom ili muškom rodu, obuhvaćaju na jednak način ženski i muški rod.
Javni poziv objavit će se na službenoj WEB stranici Zadarske županije (http://www.zadarska-zupanija.hr/ i web stranicama škola partnera u projektu.

ŽUPAN
Božidar Longin, dipl. ing.

Najnovije

Rekreativni MTB „Maraton Vransko Jezero 2024″ – Pakoštane

I ove godine u organizaciji Brdsko biciklističkog kluba Pakoštane i TZ Općine Pakoštane održati će se rekreativni MTB „Maraton...
- Promo -

Košarkaški turnir ovaj vikend u Sv. Filip i Jakovu

U organizaciji Hrvatskog Košarkaškog Saveza i Košarkaškog Kluba Pristan iz Sv. Filip i Jakova ovu subotu i nedjelju održava se MINI KOŠARKA REGIONALNO NATJECANJE...

U petak svečano otvaranje Doma kulture u Benkovcu

U petak , 19 travnja svečano je otvaranje Doma kulture u Benkovcu u 19 sati u Velikoj dvorani . Tadašnji...

Duhovna obnova za branitelje u Pakoštanima

" Za slobodu nas Krist oslobodi" Udruga Hrvatskih branitelja domovinskog rata Pakoštane pozivaju na „Duhovnu obnovu hrvatskih branitelja i obitelji u Pakoštanima“ koja...

Uručen ugovor za projekt “Izgradnja poučne i tematske staze ne otoku Babac”

Predsjednik Vlade Andrej Plenković  u Međunarodnom centru za podvodnu arheologiju  sudjelovao je  na svečanosti uručivanja Sporazuma o provedbi ITP-a za otoke i uručivanju Ugovora...

Povezane vijesti

- Promo -