Grad Zadar  objavio je  konačnu bodovnu listu stipendija za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija u školskoj/akademskoj godini 2021./2022. na svojim stranicama